Welcome
Login / Register

Giọng hát việt


 • 02:21 Popular Giọng Hát Việt 2013 Tập 11 - Lý Minh Trí - Tôi Đọc Báo Công Cộng - Vòng Đo Ván Tập 1

  Giọng Hát Việt 2013 Tập 11 - Lý Minh Trí - Tôi Đọc Báo Công Cộng - Vòng Đo Ván Tập 1

  by Admin Added 214 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lý Minh Trí Tôi Đọc Báo Công Cộng - Vòng Đo Ván Tập 1 Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (18/8/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatviet

 • 35:12 Popular FULL Vòng Đo Ván Tập 1 - Giọng Hát Việt 2013 Tâp 11 (UNCUT)

  FULL Vòng Đo Ván Tập 1 - Giọng Hát Việt 2013 Tâp 11 (UNCUT)

  by Admin Added 179 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn FULL Giong Hat Viet 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 FULL Gi0ng Hat Viet 2013 - Vong Do van Tap 1 (18/8/2013) Fanpage: http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatviet

 • 02:01 Popular Giọng Hát Việt 2013 Vòng Đo Ván Tập 2 ( Trailer )

  Giọng Hát Việt 2013 Vòng Đo Ván Tập 2 ( Trailer )

  by Admin Added 149 Views / 0 Likes

  Website: Gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (18/8/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatviet http://www.facebook.com/v18channel

 • 19:53 Popular FULL Anh Vũ vs Hoàng Phúc - Vòng Đo Ván Tập 1 - Giọng Hát Việt 2013

  FULL Anh Vũ vs Hoàng Phúc - Vòng Đo Ván Tập 1 - Giọng Hát Việt 2013

  by Admin Added 265 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vong Do Van Tap 2, 3, 4, 5 FULL Anh Vũ vs Hoàng Phúc - Vòng Đo Ván Tập 1 Giọng Hát Việt 2013 - Vòng Đo Ván Tập 2, 3, 4, 5, 6 (18/8/2013) Giọng Hát Việt 2013 Đo Ván Tập 1 - Thái Quang Vs Thanh Trúc

 • 18:11 Popular FULL Khánh Ly vs Nhật Minh - Giọng Hát Việt 2013 - Đo Ván 1

  FULL Khánh Ly vs Nhật Minh - Giọng Hát Việt 2013 - Đo Ván 1

  by Admin Added 212 Views / 0 Likes

  http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatviet Giong Hat Viet 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 FULL Khánh Ly vs Nhật Minh - Giọng Hát Việt 2013 - Đo Ván 1 Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (18/8/2013) http://www.facebook.com/v18ch

 • 17:20 Popular FULL Hồng Gấm Vs Minh Sang - Giọng Hát Việt 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1

  FULL Hồng Gấm Vs Minh Sang - Giọng Hát Việt 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1

  by Admin Added 215 Views / 0 Likes

  http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatviet Giong Hat Viet 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 FULL Hồng Gấm Vs Minh Sang - Giọng Hát Việt 2013 - Đo Ván 2 Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (18/8/2013) http://www.facebook.com/v18ch

 • 13:57 Popular FULL Minh Trí Vs Hà My - Giọng Hát Việt 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1

  FULL Minh Trí Vs Hà My - Giọng Hát Việt 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1

  by Admin Added 222 Views / 0 Likes

  http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatviet Giong Hat Viet 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 FULL Hồng Gấm Vs Minh Sang - Giọng Hát Việt 2013 - Đo Ván 2 Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (18/8/2013) http://www.facebook.com/v18ch

 • 17:55 Popular FULL Hoàng Tôn Vs Ý Nhi - Giọng Hát Việt 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1

  FULL Hoàng Tôn Vs Ý Nhi - Giọng Hát Việt 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1

  by Admin Added 199 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 FULL Hoàng Tôn Vs Ý Nhi - Giọng Hát Việt 2013 - Đo Ván 1 Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (18/8/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatv

 • 03:02 Popular Giọng Hát Việt Đồng Hành - Quay Số Bình Chọn

  Giọng Hát Việt Đồng Hành - Quay Số Bình Chọn

  by Admin Added 143 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (18/8/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatviet http://www.facebook.com/v18channel

 • 02:48 Popular Giọng Hát Việt 2013 Đo Ván Tập 2 - Lê Nguyệt Anh - Rơi

  Giọng Hát Việt 2013 Đo Ván Tập 2 - Lê Nguyệt Anh - Rơi

  by Admin Added 148 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 Giọng Hát Việt 2013 Đo Ván Tập 2 - Lê Nguyệt Anh - Rơi Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (18/8/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatvie

 • 03:01 Popular Giọng Hát Việt Đo Ván Tập 2 - Đinh Thị My Hoàn - Vỏ Bọc

  Giọng Hát Việt Đo Ván Tập 2 - Đinh Thị My Hoàn - Vỏ Bọc

  by Admin Added 205 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 Giọng Hát Việt Đo Ván Tập 2 - Đinh Thị My Hoàn - Vỏ Bọc Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (18/8/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatvi

 • 03:04 Popular Giọng Hát Việt Đo Ván Tập 2 - Đỗ Thành Nam - Chỉ Là Giấc Mơ

  Giọng Hát Việt Đo Ván Tập 2 - Đỗ Thành Nam - Chỉ Là Giấc Mơ

  by Admin Added 200 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 Giọng Hát Việt Đo Ván Tập 2 - Đỗ Thành Nam - Chỉ Là Giấc Mơ Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (18/8/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgiongh

RSS