Welcome
Login / Register

Giọng hát việt


 • 03:51 Giọng Hát Việt Đo Ván Tập 3 - Phạm Hà Linh - Đêm Nằm Mơ Phố

  Giọng Hát Việt Đo Ván Tập 3 - Phạm Hà Linh - Đêm Nằm Mơ Phố

  by Admin Added 97 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Đo Ván Tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 Giọng Hát Việt Đo Ván 3 - Phạm Hà Linh - Đêm Nằm Mơ Phố Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (18/8/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatvi

 • 02:56 Popular Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1 - Nguyễn Văn Viết - Đường Xa Tuyết Trắng

  Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1 - Nguyễn Văn Viết - Đường Xa Tuyết Trắng

  by Admin Added 173 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Liveshow 1, 2, 3, 4, 5, 6 Liveshow 1 - Nguyễn Văn Viết - Đường Xa Tuyết Trắng Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (15/9/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatviet htt

 • 03:27 Popular Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1 - Trần Thị Diễm Hương - Ngày Hôm Nay

  Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1 - Trần Thị Diễm Hương - Ngày Hôm Nay

  by Admin Added 145 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Liveshow 1, 2, 3, 4, 5, 6 Liveshow 1 - Trần Thị Diễm Hương - Ngày Hôm Nay Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (15/9/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatviet http://

 • 03:31 Popular Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1 - Nguyễn Trần Minh Sang - Cho Tôi Ước Mơ

  Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1 - Nguyễn Trần Minh Sang - Cho Tôi Ước Mơ

  by Admin Added 136 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Liveshow 1, 2, 3, 4, 5, 6 Liveshow 1 - Nguyễn Trần Minh Sang - Cho Tôi Ước Mơ Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (15/9/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatviet htt

 • 03:58 Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1 - Nguyễn Hoàng Tôn - Để Em Rời Xa

  Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1 - Nguyễn Hoàng Tôn - Để Em Rời Xa

  by Admin Added 99 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Liveshow 1, 2, 3, 4, 5, 6 Liveshow 1 - Nguyễn Hoàng Tôn - Để Em Rời Xa Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (15/9/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatviet http://www

 • 03:12 Popular Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1 - Nguyễn Ngọc Trâm - You Bring Me Down

  Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1 - Nguyễn Ngọc Trâm - You Bring Me Down

  by Admin Added 174 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Liveshow 1, 2, 3, 4, 5, 6 Liveshow 1 - Nguyễn Ngọc Trâm - You Bring Me Down Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (15/9/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatviet http:

 • 04:11 Popular Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1- Nguyễn Thái Quang - Lạc

  Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1- Nguyễn Thái Quang - Lạc

  by Admin Added 152 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Liveshow 1, 2, 3, 4, 5, 6 Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1- Nguyễn Thái Quang - Lạc Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (15/9/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatviet

 • 04:06 Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1 - Vũ Thảo My - Ngày Mưa Rơi

  Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1 - Vũ Thảo My - Ngày Mưa Rơi

  by Admin Added 98 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Liveshow 1, 2, 3, 4, 5, 6 Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1 - Vũ Thảo My - Ngày Mưa Rơi Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (15/9/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatv

 • 03:09 Popular Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1 - Trần Huyền My - Người Em Yêu Mãi

  Giọng Hát Việt 2013 Liveshow 1 - Trần Huyền My - Người Em Yêu Mãi

  by Admin Added 103 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Liveshow 1, 2, 3, 4, 5, 6 Liveshow 1 - Trần Huyền My - Người Em Yêu Mãi Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (15/9/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatviet http://ww

 • 04:47 Giọng Hát Việt Liveshow 1 - Dương Hoàng Yến - Hurt (Nỗi Đau)

  Giọng Hát Việt Liveshow 1 - Dương Hoàng Yến - Hurt (Nỗi Đau)

  by Admin Added 95 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Liveshow 1, 2, 3, 4, 5, 6 Giọng Hát Việt Liveshow 1 - Dương Hoàng Yến - Hurt (Nỗi Đau) Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (15/9/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgiongha

 • 04:11 Giọng Hát Việt Liveshow 1 - Nguyễn Song Tú - Try

  Giọng Hát Việt Liveshow 1 - Nguyễn Song Tú - Try

  by Admin Added 93 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Liveshow 1, 2, 3, 4, 5, 6 Giọng Hát Việt Liveshow 1 - Nguyễn Song Tú - Try Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (15/9/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghatviet http:/

 • 04:12 Popular LK Thu Cuối, Một - Hằng Bing Boong - Liveshow 1 Giọng Hát Việt 2013

  LK Thu Cuối, Một - Hằng Bing Boong - Liveshow 1 Giọng Hát Việt 2013

  by Admin Added 162 Views / 0 Likes

  Website: http://www.gionghatviet.vn Giong Hat Viet 2013 - Vòng Liveshow 1, 2, 3, 4, 5, 6 Thu Cuối, Một - Hằng Bing Boong - Liveshow 1 Giọng Hát Việt Giọng Hát Việt 2013 - Liveshow 1, Liveshow 2, 3, 4 (15/9/2013) http://www.facebook.com/chuongtrinhgionghat

RSS